regelgeving

Als u in behandeling bent bij een psychotherapeut dan is die gebonden aan wettelijke eisen waar aan voldaan moet worden. Hieronder vallen onder andere regels over recht op informatie over de diagnose en behandeling en recht op inzage en afschrift van het dossier, maar ook recht op privacy en klachtenrecht. Hieraan zit ook het kwaliteitsstatuut gekoppeld welke u kan vinden op www. zorginzicht.nl. Ook is er een privacyverklaring in het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Naast de wettelijke eisen waar ik aan voldoe, heb ik mij verbonden aan de regels van de beroepsvereniging Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigd Psychologen en Psychotherapeuten en de bijbehorende beroepscode. Zij doen ook om de 5 jaar een controle op de praktijkvoering.

Zie voor meer informatie over de wettelijke kaders en de beroepsregels vanuit de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigd Psychologen www.lvvp.info

Ik wil  u erop wijzen dat alle informatie in uw patiëntendossier strikt vertrouwelijk is en alleen voor mij en mijn secretaresse beschikbaar is. Daarnaast wordt voor het declareren aan de verzekering diagnose-informatie gegeven. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan heb ik een formulier met een privacyverklaring. Hiermee kunt u de behandeling vergoed krijgen, zonder dat de diagnose aan de verzekering wordt doorgegeven.

Er moet vanuit de wettelijke norm wel anoniem informatie aangeleverd worden aan het DIS (landelijk informatie systeem voor verzamelen en analyseren van behandelgegevens). Deze aanlevering heb ik (in overleg met mijn beroepsvereniging) tijdelijk opgeschort ivm problemen met de privacy die niet volledig gegarandeerd kan worden.

Mocht u niet tevreden zijn over de therapie of de manier waarop het contact verloopt dan wil ik u vragen om dit met mij te bespreken, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken. Daarna is er een mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de beroepsvereniging LVVP. Informatie hierover kunt u vinden op www.lvvp.info.