tarieven en vergoedingen

Voor vergoeding van psychotherapie bij mij, zijn een aantal dingen van belang:

  • U heeft een verwijzing van de huisarts nodig om uw psychotherapie door de verzekering te laten vergoeden.
  • Er is een verplicht eigen risico van €385,- per jaar, maar dat kunt u ook verhoogd hebben. Dit eigen risico moet u ieder jaar opnieuw betalen.
  • Bij mij krijgen alleen mensen met een ASR Eigen keuze,  Menzis Basis vrij of  Eucare Restitutie de hele behandeling vergoed.
  • CZ (zorgkeuzepolis),  Zilveren Kruis (basis exculsief)en  Stad Holland hebben een overgangsregeling: mensen die al in 2023 in therapie waren en een volledige vergoeding kregen, krijgen ook in 2024 volledige vergoeding.

 

Als u geen volledige vergoeding heeft, maar dat wel wil, dan kunt voor het eind van het jaar van verzekering veranderen. Daarbij heeft u als u in december uw verzekering opzegt, de hele maand januari om een nieuwe verzekering af te sluiten. Via deze link vindt u een schema met een overzicht van hoe de verzekeraars psychotherapie vergoeden in 2024.

Op deze bladzijde is een lijst met verzekeringen, die in 2024 een behandeling bij mij volledig vergoeden. Let daarbij niet alleen op de verzekering, maar ook op het soort polis dat u heeft. Als uw verzekering een behandeling bij mij maar gedeeltelijk vergoed, dan hoeft u de eigen bijdrage niet te betalen.

Een aanvullende verzekering heeft geen invloed op de hoogte van de vergoeding voor psychotherapie. Psychotherapie wordt vergoed vanuit het basispakket.

Dat ik geen contracten heb, kan dus van invloed zijn op de vergoeding. Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars om hun geen inhoudelijke invloed op mijn werk te laten hebben. Net als mijn collega's mèt contracten voldoe ik aan alle wettelijke voorwaarden en inhoudelijke kwaliteitseisen. Het enige verschil is dat ik de zorgverzekeraar niet mee laat beslissen in mijn praktijkvoering, omdat hun belang een financiële is en zij geen inhoudelijk specialist zijn. De inhoudelijke toetsing van mijn praktijk gebeurt door de beroepsvereniging, de LVVP. Voor meer informatie over contractvrij werken verwijs ik u naar de website van contractvrijepsycholoog.nl

Maandelijks zal er een rekening gestuurd worden naar u of uw verzekering, met daarin de reële tijd van onze gesprekken.

 

Tarieven 2024

  • 60 min therapie €186,80
  • 90 min intake     €315,90.

De kosten voor de behandeling zijn landelijke vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit en worden volgens het door de overheid vastgestelde Zorg Prestatie Model gedeclareerd.

 

 

Volledige restitutieverzekeringen 2024:
ASR - eigen keuze 
Menzis - basis vrij
Eucare - restitutie (vooraf machtiging nodig)