tarieven en vergoedingen

Omdat ik er voor kies geen contracten met verzekeraars te hebben, doe ik alleen behandelingen voor mensen met een restitutie-verzekering. Zij krijgen het volledige bedrag van de behandeling vergoed.

Als u op het overzicht klikt of kijkt, dan ziet u hoeveel de verzekeringen vergoeden. Daaronder vindt u een lijst met de verzekeringen die een behandeling bij mij volledig vergoeden.

Ook kunt u uw verzekering bellen om te vragen hoe de vergoeding voor u geregeld is. Noem daarbij mijn BIG registratienummer 89059928716 (landelijk register van hulpverleners) en de praktijk AGB code 94055484.

Om uw psychotherapie door de verzekering te laten vergoeden, heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. Als u een restitutieverzekering heeft, dan krijgt u de volledige behandeling vergoed. Uw eigen risico van €385,- moet u altijd zelf betalen.

Ik heb ervoor gekozen om geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten om de zorgverzekeraars geen inhoudelijke invloed op mijn werk te laten hebben. Net als mijn collega's mèt contracten voldoe ik aan alle wettelijke voorwaarden en inhoudelijke kwaliteitseisen. Het enige verschil is dat ik de zorgverzekeraar niet mee laat beslissen in mijn praktijkvoering, aangezien hun belang een financiële is en zij geen inhoudelijk specialist zijn. Voor meer informatie over contractvrij werken verwijs ik u naar de website van contractvrijepsycholoog.nl

U kunt er ook voor kiezen om geen informatie naar de verzekering te sturen en de behandeling zelf te betalen. U betaald dan € 90,-- per individuele sessie.
Verzekeringen die mijn behandeling volledig vergoeden
De Amersfoortse/ASR - eigen keuze
FBTO - basis vrij
TZA - eigen keuze
IZZ - restitutie
Menzis - restitutie
PMA - basis vrij
Stad Holland - basisverzekering
UMC Zorgverzekeraar - eigen keuze
Unites Consumers (VGZ) - eigen keuze
Univé - zorg vrij
VGZ - eigen keuze
Zekur - gewoon Zekur vrij
Zilveren Kruis Achmea - basis exclusief
Volledige vergoeding na toestemming
CZ - zorgkeuzepolis
IZZ (CZ) - zorgkeuzepolis